MSc Students

2023 Cohort

 • LI, Yanting
 • MSc (DCAI)
 • GAN, Wenxi
 • MSc (DCAI)
 • LIU, Kainan
 • MSc (DCAI)
 • ZHOU, Fucheng
 • MSc (DCAI)
 • BIAN, Gelin
 • MSc (DCAI)
 • MIAO, Jingyuan
 • MSc (DCAI)
 • OUYANG, Xi
 • MSc (DCAI)
 • YE, Liwei
 • MSc (DCAI)
 • ZOU, Tao
 • MSc (DCAI)
 • XING, Daiyan
 • MSc (DCAI)
 • WANG, Tianyi
 • MSc (DCAI)
 • CHENG, Jinliang
 • MSc (DCAI)
 • GUO, Chumeng
 • MSc (DCAI)
 • GAO, Jiaxiang
 • MSc (DCAI)
 • ZHANG, Ruiming
 • MSc (DCAI)
 • SHI, Jiyuan
 • MSc (DCAI)
 • LIU, Yike
 • MSc (DCAI)
 • ZHENG, Hanwen
 • MSc (DCAI)
 • HONG, Yiyun
 • MSc (DCAI)
 • YAO, Yao
 • MSc (DCAI)
 • ZHAO, Jiajun
 • MSc (DCAI)
 • CHEN, Yuan
 • MSc (DCAI)
 • PENG, Siqi
 • MSc (DCAI)
 • SONG, Mingqian
 • MSc (DCAI)
 • ZHANG, Sihao
 • MSc (DCAI)
 • PENG, Yiyang
 • MSc (DCAI)
 • XU, Hang
 • MSc (DCAI)
 • SHI, Yutong
 • MSc (DCAI)
 • ZHANG, Kaiqi
 • MSc (DCAI)
 • TANG, Zitian
 • MSc (DCAI)
 • JIANG, Zhuoyang
 • MSc (DCAI)
 • CHENG, Xiyao
 • MSc (DCAI)
 • GAO, Chao
 • MSc (DCAI)
 • LIN, Zhihao
 • MSc (DCAI)
 • LIU, Ruining
 • MSc (DCAI)
 • ZHONG, Yingbei
 • MSc (DCAI)
 • HAN, Zeyu
 • MSc (DCAI)
 • FENG, Pinqi
 • MSc (DCAI)
 • JIANG, Na
 • MSc (DCAI)
 • WANG, Kaibo
 • MSc (DCAI)
 • WU, Fei
 • MSc (DCAI)
 • YANG, Yao
 • MSc (DCAI)
 • ZHOU, Haohui
 • MSc (DCAI)
 • GAO, Zhenye
 • MSc (DCAI)
 • LIANG, Deqi
 • MSc (DCAI)
 • CHEN, Taiyu
 • MSc (DCAI)
 • CHEN, Mengyu
 • MSc (DCAI)
 • HUANG, Ruixuan
 • MSc (DCAI)
 • XIONG, Chengyuan
 • MSc (DCAI)
 • RUAN, Zhuofan
 • MSc (DCAI)
 • HUANG, Yongjia
 • MSc (DCAI)
 • DONG, Huanchen
 • MSc (DCAI)
 • CHEN, Tianhao
 • MSc (DCAI)